Uslužna proizvodnja

Uslužna proizvodnja

Blagoleks može da ponudi sledeće usluge u domenu uslužne proizvodnje:

  • proizvodnja tečnih proizvoda i njihovo pakovanje u boce različitih formata – sirupa, rastvora (oralnih i za spoljašnju upotrebu),
  • proizvodnja krema, gelova i masti i pakovanje u tube i kutije različitih volumena
  • pakovanje supozitorija
  • sekundarno pakovanje

Naš cilj je da nas tržište prepozna kao pouzdanog partnera koji nudi kvalitetnu uslugu proizvodnje, uz optimalne troškove.