Kontakt

Mapa

Sjedište kompanije

BLAGOLEKS d.o.o.

Loparska 1, 76300 Bijeljina

Bosna i Hercegovina

Tel./fax: +387 55 220 600

www.blagoleks.net

e-mail: office@blagoleks.net

Uvoznik i distributer za Srbiju:

Lifeline Health d.o.o. Beograd

Bulevar Vojvode Mišića 17/1

11040 Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 34 77 553

e-mail: office@lifeline.rs