Promocija

Aktuelna Promocija


“Expera Pharmacy 45” Janja
18.05.2020. 09-15h


“Vidaković” Bijeljina
19.05.2020. 09-15h


“Expera Pharmacy 36” Kneževo
19.05.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 26” Bijeljina
20.05.2020. 11-16h


“Expera Pharmacy 29” Kotor Varoš
20.05.2020. 11-15h


“Expera Pharmacy 59” Lopare
21.05.2020. 08-12h


“Expera Pharmacy 29” Čelinac
21.05.2020. 11-15h


“Rosić 2” Bijeljina
22.05.2020. 11-16h


“Onion pharm, Belamionix” Brčko
25.05.2020. 09-14h


“Expera Pharmacy 8” Zvornik
25.05.2020. 09-14h


“Herbafarm 3” Brčko
26.05.2020. 10-15h


“Expera Pharmacy 46” Ugljevik
27.05.2020. 09-15h


“Gradska apoteka” Vlasenica
27.05.2020. 09-15h


“Expera Pharmacy 47” Zvornik
28.05.2020. 10-14h


“Lekovita 1” Brčko
28.05.2020. 11-16h


“Expera Pharmacy 14” Zvornik
29.05.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 42” Doboj
29.05.2020. 09:30-12:30h


“Expera Pharmacy 52” Bijeljina
06.06.2020. 11-16h


“Pajić 2” Brčko
08.06.2020. 10-16h


“Galen” Milići
09.06.2020. 10-15h


“Expera Pharmacy 37” Pale
10.06.2020. 11-17h


“Expera Pharmacy 53” Pale
11.06.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 49” Šekovići
12.06.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 58” Gradiška
15.06.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 67” Derventa
18.06.2020. 08-12h


“Expera Pharmacy 48” Modriča
19.06.2020. 10-14h


“Expera Pharmacy 15” Zvornik
23.06.2020. 10-14h

Besplatno mjerenje vitaminsko mineralnog statusa

Najsavremenija tehnologija bazirana na kvantnoj medicini koristeći magnetnu rezonancu i mjerenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tijela – otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo prije nego što se manifestuju na fizičkom nivou.

Ljudsko tijelo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenerišu kroz sopstvenu diobu. Tokom procesa ćelijske diobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija, a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promjenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše tijelo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.

Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promjena frekvencije tih izvan jezgarskih ćelijskih elektrona, koje uzrokuju promjene na nivou atoma, zatim u biomolekulima, promjenama u samoj ćeliji i konačno na organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promijeni frekvencija elektrona, promijeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma. Energija i frekvencija prolaze kroz pojačivač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrijednosti. Veličina dobijenih vrijednosti ukazuje na prirodu i vrstu promjena ćelijskih vrijednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

Bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja dobija se za samo 1 min kompletna analiza stanja organizma.